Opasnost od požara dimnjaka

Uzroci požara dimnjaka Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen čađa u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te…

Komentari isključeni za Opasnost od požara dimnjaka
Zaštita od požara u zgradama

Tko mora organizirati zaštitu od požara? Vlasnici odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada organiziraju zaštitu od požara te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju njega, odlukama i planovima tijela državne uprave i jedinica lokalne…

Komentari isključeni za Zaštita od požara u zgradama
Zaštita od požara u uporabi građevina i prostora

Ispunjavanje zahtjeva zaštite od požara Svaka građevina ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su održavati slobodnima i propisno označenima…

Komentari isključeni za Zaštita od požara u uporabi građevina i prostora
Osposobljavanje za zaštitu od požara

Tko mora organizirati osposobljavanje? Radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe moraju organizirati osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima, te o tome voditi evidenciju.…

Komentari isključeni za Osposobljavanje za zaštitu od požara