Izmjene pravilnika o izradi procjene rizika

Novosti vezane za Pravilnik o izradi procjene rizika Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14) se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.Stupanjem na…

Komentari isključeni za Izmjene pravilnika o izradi procjene rizika
Rizici pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

Parametri rada na otovrenom Prilikom rada na otovrenom u uvjetima visokih temperatura i/ili relativne vlažnosti zraka uvjeti rada određeni su pomoću šest osnovnih parametara, od kojih su četiri sadržana u radnom okolišu, a dva se odnose na osobne čimbenike. Čimbenici okoliša su: Temperatura Solarno (sunčevo) zračenje Brzina kretanja zraka Vlažnost…

Komentari isključeni za Rizici pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Maloljetnici na radu

Zapošljavanje maloljetnika Prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14) najniža dob za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj je 15 godina. Treba napomenuti da poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika, koji za sklapanje ugovora o radu nema ovlaštenje zakonskog zastupnika, odnosno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Isto tako poslodavac…

Komentari isključeni za Maloljetnici na radu
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice Ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donio je novi Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji. Ovim pravilnikom utvrđuju se rizični poslovi za trudnu radnicu, radnicu…

Komentari isključeni za Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice
Zatvori izbornik

Nova organizacija rada

[COVID-19]

Organizacija rada [COVID-19]

Obzirom na pandemiju koronavirusa COVID-19, obavještavamo poslovne partnere da od ponedjeljka 23.03.2020. uvodimo posebne mjere kako bi osigurali našim radnicima i poslovnim partneri što bolju sigurnost, te ujedno održali redovnu razinu usluge.
Teoretski dio osposobljavanja radnika za rad na siguran način u narednom periodu se neće vršiti putem predavanja već će biti moguć putem naše usluge e-učenja.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem telefona, e maila ili putem društvenih mreža.