Proba

Dadilje Osnove zaštite na radu -dadilje-test Posted on18. listopada 2021.24. veljače 2023. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način -…

0 Komentara

Koordinator

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite…

0 Komentara