Izmjene pravilnika o izradi procjene rizika

Novosti vezane za Pravilnik o izradi procjene rizika Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14) se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.Stupanjem na…

Komentari isključeni za Izmjene pravilnika o izradi procjene rizika
Rizici pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

Parametri rada na otovrenom Prilikom rada na otovrenom u uvjetima visokih temperatura i/ili relativne vlažnosti zraka uvjeti rada određeni su pomoću šest osnovnih parametara, od kojih su četiri sadržana u radnom okolišu, a dva se odnose na osobne čimbenike. Čimbenici okoliša su: Temperatura Solarno (sunčevo) zračenje Brzina kretanja zraka Vlažnost…

Komentari isključeni za Rizici pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Maloljetnici na radu

Zapošljavanje maloljetnika Prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14) najniža dob za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj je 15 godina. Treba napomenuti da poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika, koji za sklapanje ugovora o radu nema ovlaštenje zakonskog zastupnika, odnosno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Isto tako poslodavac…

Komentari isključeni za Maloljetnici na radu
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice Ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donio je novi Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji. Ovim pravilnikom utvrđuju se rizični poslovi za trudnu radnicu, radnicu…

Komentari isključeni za Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice
Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu, može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova…

Komentari isključeni za Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu
Zatvori izbornik

Nova organizacija rada

[COVID-19]

Organizacija rada [COVID-19]

Obzirom na pandemiju koronavirusa COVID-19, obavještavamo poslovne partnere da od ponedjeljka 23.03.2020. uvodimo posebne mjere kako bi osigurali našim radnicima i poslovnim partneri što bolju sigurnost, te ujedno održali redovnu razinu usluge.
Teoretski dio osposobljavanja radnika za rad na siguran način u narednom periodu se neće vršiti putem predavanja već će biti moguć putem naše usluge e-učenja.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem telefona, e maila ili putem društvenih mreža.