Maloljetnici na radu

Zapošljavanje maloljetnika Prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14) najniža dob za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj je 15 godina. Treba napomenuti da poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika, koji za sklapanje ugovora o radu nema ovlaštenje zakonskog zastupnika, odnosno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Isto tako poslodavac…

Komentari isključeni za Maloljetnici na radu
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice Ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donio je novi Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji. Ovim pravilnikom utvrđuju se rizični poslovi za trudnu radnicu, radnicu…

Komentari isključeni za Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice
Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu, može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova…

Komentari isključeni za Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu
Procjena rizika

Što je procjena rizika? Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika Obveza procjene rizika na radu…

Komentari isključeni za Procjena rizika
Opasnost od požara dimnjaka

Uzroci požara dimnjaka Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen čađa u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te…

Komentari isključeni za Opasnost od požara dimnjaka