Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu, može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova…

Komentari isključeni za Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu
Procjena rizika

Što je procjena rizika? Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika Obveza procjene rizika na radu…

Komentari isključeni za Procjena rizika
Opasnost od požara dimnjaka

Uzroci požara dimnjaka Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen čađa u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te…

Komentari isključeni za Opasnost od požara dimnjaka
Praktična vježba evakuacije i spašavanja

Praktična vježba evakuacije i spašavanja Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine. Vježba treba biti zamišljena i izvoditi se na način koji je sličan stvarnoj…

Komentari isključeni za Praktična vježba evakuacije i spašavanja
Stres na radnom mjestu

Stres na radu Stres na radu su zdravstvene i psihičke promjene koje su posljedica akumulirajućeg utjecaja stresora na radu kroz dulje vrijeme, a očituju se kao fiziološke, emocionalne i kognitivne reakcije te kao promjene ponašanja radnika Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za sigurnost i…

Komentari isključeni za Stres na radnom mjestu