Procjena rizika

Što je procjena rizika? Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika Obveza procjene rizika na radu…

Komentari isključeni za Procjena rizika
Opasnost od požara dimnjaka

Uzroci požara dimnjaka Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen čađa u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te…

Komentari isključeni za Opasnost od požara dimnjaka
Praktična vježba evakuacije i spašavanja

Praktična vježba evakuacije i spašavanja Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine. Vježba treba biti zamišljena i izvoditi se na način koji je sličan stvarnoj…

Komentari isključeni za Praktična vježba evakuacije i spašavanja
Stres na radnom mjestu

Stres na radu Stres na radu su zdravstvene i psihičke promjene koje su posljedica akumulirajućeg utjecaja stresora na radu kroz dulje vrijeme, a očituju se kao fiziološke, emocionalne i kognitivne reakcije te kao promjene ponašanja radnika Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za sigurnost i…

Komentari isključeni za Stres na radnom mjestu
Zdravstveni pregled noćnih radnika

Noćni rad i noćni radnik Zakon o radu propisano je da se rad, neovisno o njegovom trajanju, koji se obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana, a u poljoprivredi između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućega dana, smatra noćnim radom,…

Komentari isključeni za Zdravstveni pregled noćnih radnika
Zatvori izbornik

Nova organizacija rada

[COVID-19]

Organizacija rada [COVID-19]

Obzirom na pandemiju koronavirusa COVID-19, obavještavamo poslovne partnere da od ponedjeljka 23.03.2020. uvodimo posebne mjere kako bi osigurali našim radnicima i poslovnim partneri što bolju sigurnost, te ujedno održali redovnu razinu usluge.
Teoretski dio osposobljavanja radnika za rad na siguran način u narednom periodu se neće vršiti putem predavanja već će biti moguć putem naše usluge e-učenja.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem telefona, e maila ili putem društvenih mreža.