Zdravstveni pregled noćnih radnika

Noćni rad i noćni radnik Zakon o radu propisano je da se rad, neovisno o njegovom trajanju, koji se obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana, a u poljoprivredi između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućega dana, smatra noćnim radom,…

Komentari isključeni za Zdravstveni pregled noćnih radnika
Obavješćivanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

Koje su dužnosti poslodavca? Poslodavac je dužan radnike i njihove predstavnike obavijestiti, te po potrebi dati pisane upute, o svim opasnostima i štetnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, a vezano uz obavljanje poslova, a osobito o: opasnostima i štetnostima posla odnosno radnog mjesta i…

Komentari isključeni za Obavješćivanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Zašto se provodi osposobljavanje radnika? Poslodavac je dužan radnika prije početka rada obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanim uz obavljanje poslova i osposobiti ga za rad na siguran način. Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji…

Komentari isključeni za Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Zaštita od požara u zgradama

Tko mora organizirati zaštitu od požara? Vlasnici odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelji zgrada organiziraju zaštitu od požara te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju njega, odlukama i planovima tijela državne uprave i jedinica lokalne…

Komentari isključeni za Zaštita od požara u zgradama
Zaštita od požara u uporabi građevina i prostora

Ispunjavanje zahtjeva zaštite od požara Svaka građevina ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su održavati slobodnima i propisno označenima…

Komentari isključeni za Zaštita od požara u uporabi građevina i prostora