Osposobljavanje za zaštitu od požara

Tko mora organizirati osposobljavanje? Radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe moraju organizirati osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima, te o tome voditi evidenciju.…

Komentari isključeni za Osposobljavanje za zaštitu od požara