Zašto E-učenje?

E-učenje (engl.e-learning) je proces obrazovanja (proces učenja i podučavanja) uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja doprinosi unapređenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

Osposobljavanje radnika putem E-učenja unapređuje mogućnosti individualizacije obrazovnog procesa, uključujući mogućnost da polaznik utječe na dinamiku učenja i detaljnost proučavanja pojedinih područja, kao i mogućnost samoprovjere znanja. Time se omogućava i potiče razvoj individualnih sposobnosti i na taj se način postižu najveći učinci obrazovanja.

E-učenje nedvojbeno predstavlja jednu od temeljnih tehnoloških ali i pedagoških platformi za programe cjeloživotnog učenja. Dokaz za to je i sve veća zastupljenost e-učenja u razvijenim segmentima gospodarstva i društva. Stoga sposobnost aktivnog učenja uz uporabu tehnologija e-učenja postaje elementom opće pismenosti u društvu znanja, a aktivno upoznavanje polaznika osposobljavanja  s e-učenjem postaje obavezom svakog modernog obrazovnog sustava i zadaćom svakog modernog učilišta.

Dobro došli na stranice za registrirane korisnike!

Za pristup obrazovnoj dokumentaciji potrebno je izvršiti prijavu

Zatvori izbornik

Nova organizacija rada

[COVID-19]

Organizacija rada [COVID-19]

Obzirom na pandemiju koronavirusa COVID-19, obavještavamo poslovne partnere da od ponedjeljka 23.03.2020. uvodimo posebne mjere kako bi osigurali našim radnicima i poslovnim partneri što bolju sigurnost, te ujedno održali redovnu razinu usluge.
Teoretski dio osposobljavanja radnika za rad na siguran način u narednom periodu se neće vršiti putem predavanja već će biti moguć putem naše usluge e-učenja.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem telefona, e maila ili putem društvenih mreža.