Trenutno pregledavate Izmjene pravilnika o izradi procjene rizika

Izmjene pravilnika o izradi procjene rizika

Novosti vezane za Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnikom o izradi procjene rizika (NN 112/14) se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.

Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene rizika (NN 129/19) došlo je do značajnijih promjena u obvezama poslodavca glede izrade procjene rizika.

  • Poslodavac više nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada ukoliko se radi o poslovima koji su prethodno procijenjeni kao poslovi s malim rizikom (administrativni, uredski i sl.) i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.
  • za procjenjivanje i dokumnetiranje procjene rizika mogu koristit i interaktivni intrenetski alati kao što je OiRA (Online interactive Risk Assessment ) ako su ti alati za pojedine poslove stavljeni na korištenje putem mrežnih stranica ministarstva nadležnog za rad
  • Poslovi koji su prema Primjeru poslova s malim rizicima iz Priloga II Pravilnika navedeni kao poslovi s malim rizicima mogu se zbog određenih izvora opasnosti, štetnosti i napora na mjestu rada procijeniti i drugim (višim) razinama rizika
  • Pri procjenjivanju rizika obvezno sudjeluju radnici koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, odnosno povjerenik radnika za zaštitu na radu koji zastupa radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, ovlaštenik poslodavca koji je ovlašten za organizacijsku jedinicu u kojoj se obavljaju poslovi za koje se procjenjuju rizici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja
  • Poslodavac je dužan periodički preispitivati  provedbu plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora te ocjenjuje učinkovitost planiranih i provedenih mjera sa svrhom upravljanja rizicima, njihovog smanjivanja te osiguranja više razine sigurnosti i zaštite zdravlja na mjestu rada.

Imate li pitanja u vezi izrade procjene rizika ili želite ugovoriti pružanje usluga konzaltinga zaštite na radu za svoje potrebe, možete nas kontaktirati ovdje