Trenutno pregledavate Maloljetnici na radu

Maloljetnici na radu

Zapošljavanje maloljetnika

Prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14) najniža dob za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj je 15 godina. Treba napomenuti da poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika, koji za sklapanje ugovora o radu nema ovlaštenje zakonskog zastupnika, odnosno odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Isto tako poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.

Rad maloljetnika na poslovima s posebnim uvejtima rada

Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli.
Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se u pravilu ne smije zaposliti na poslovima koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada.
Iznimno na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

Poslovi na kojima se ne može zapoliti maloljetnik

Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na slijedećim poslovima:

 • koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem
 • koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti;
 • koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju;
 •  koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke;
 • kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini;
 • kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje;
 • proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive;
 • koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama;
 • klanja životinja u industrijskim razmjerima;
 • koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova;
 • koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense
 • kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina;
 • kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta;
 •  čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.