prijava na naš newsletter

Uspješno ste prijavljeni!

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, prema tome, svima koji sudjeluju u tom procesu potrebno je osigurati odgovarajuću razinu zaštite na radu...

Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata...

Zaštita okoliša

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije...