Trenutno pregledavate Obavješćivanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

Obavješćivanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

Koje su dužnosti poslodavca?

Poslodavac je dužan radnike i njihove predstavnike obavijestiti, te po potrebi dati pisane upute, o svim opasnostima i štetnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, a vezano uz obavljanje poslova, a osobito o:

  • opasnostima i štetnostima posla odnosno radnog mjesta i zaštitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima vezanim uz djelatnost i uz svaki pojedini radni proces i posao,
  • mjerama i ovlaštenim radnicima koji provode mjere pružanja prve pomoći, gašenja požara i spašavanja radnika.

Poslodavac je dužan obavijesti odnosno pisane upute dati i svim drugim osobama koje po bilo kojoj osnovi obavljaju posao za poslodavca i nalaze se u prostorijama i prostorima poslodavca.

Nadalje, poslodavac je dužan radniku, što je moguće prije, dati upute o postupanju u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj je izložen ili bi mogao biti izložen, kao i mogućim mjerama, koje je u tom slučaju potrebno poduzeti kako bi se spriječila ili umanjila opasnost po život i zdravlje.

Znakovi sigurnosti i općih obavijesti

Poslodavac je dužan na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno postaviti znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.
Ako znakovi sigurnosti nisu dovoljni za djelotvorno obavještavanje, poslodavac je dužan trajno postaviti pisane upute o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih radnih tvari i opreme.

Znakove sigurnosti izrađujemo u skladu s važećim propisima, hrvatskim normama odgovarajućim smjernicama Europske unije. Izrađujemo ih u svim veličinama prema Vašem zahtjevu, u tehnici digitalnog tiska na samoljepljivim naljepnicama od vrlo kvalitetne sjajne PVC folije, otporne na vremenske utjecaje. Prema Vašoj potrebi izrađujemo i sve druge vrste znakova te sve vrste uputa za siguran rad na strojevima.

Imate li pitanja u vezi znakova sigurnosti, uputa za rad na siguran način, ili želite ugovoriti pružanje usluga konzaltinga zaštite na radu za svoje potrebe, možete nas kontaktirati ovdje.