Trenutno pregledavate Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Zašto se provodi osposobljavanje radnika?

Poslodavac je dužan radnika prije početka rada obavijestiti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika vezanim uz obavljanje poslova i osposobiti ga za rad na siguran način.

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji prethodno nisu osposobljeni.

Kada se provodi osposobljavanje radnika?

Poslodavac je dužan osposobiti radnika za rad na siguran način i dati mu informacije i upute vezane uz njegovo mjesto rada i poslove:

  • prije početka rada,
  •  kod promjena u procesu rada,
  • kod uvođenja nove radne opreme ili njene promjene,
  • kod uvođenja nove tehnologije,
  • kod upućivanja radnika na novi posao.

Radnicima dok još nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenih za rad na siguran način ali ne duže od 30 dana.

Ocjena praktične osposobljenosti

Zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti radnika za rad na siguran način na pojedinom mjestu rada sastavljaju i potpisuju neposredni ovlaštenik osposobljavanog radnika, radnik i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje. Ocjena praktične osposobljenosti provodi se na mjestu rada.

Imate li pitanja u vezi obveza vezanim uz osposobljavanje radnika za rad na siguran način ili želite ugovoriti pružanje usluga konzaltinga zaštite na radu za svoje potrebe, možete nas kontaktirati ovdje.