Trenutno pregledavate Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način poslodavac je obvezan provoditi na temelju procjene rizika. Osposobljavanje se provodi na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji prethodno nisu osposobljeni. Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom. Neposredni nadzor vrši radnik koji je osposobljen za radna siguran način. Rad pod nadzorom ne može biti dulje od 60 dana.

Kada se provodi osposobljavanje radnika?

Poslodavac je dužan osposobiti radnika za rad na siguran način i dati mu informacije i upute vezane uz njegovo mjesto rada i poslove:

  • prije početka rada,
  •  kod promjena u procesu rada,
  • kod uvođenja nove radne opreme ili njene promjene,
  • kod uvođenja nove tehnologije,
  • kod upućivanja radnika na novi posao.

Tko provodi osposobljavanje radnika za rad na siguran način?

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način može izvoditi sam poslodavca ili osposobljavanje može provjeriti osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.  Način i uvjeti za provođenje osposobljavanja propisani su Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21)

Ocjena praktične osposobljenosti

Praćenje sigurnog načina rada i ocjenu praktične osposobljenosti na mjestu rada provodi i potvrđuje poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik radnika koji je u postupku osposobljavanja. Neposrednim ovlaštenikom radnika smatra se onaj ovlaštenik poslodavca u čiji djelokrug rada spadaju poslovi za koje se radnik osposobljava.

Postupke praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti radnika provode poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik radnika, koji su prethodno osposobljeni u skladu s odredbama navedenog Pravilnika.

Imate li pitanja u vezi obveza vezanim uz osposobljavanje radnika za rad na siguran način ili želite ugovoriti pružanje usluga konzaltinga zaštite na radu za svoje potrebe, možete nas kontaktirati ovdje.