Trenutno pregledavate Osposobljavanje za zaštitu od požara

Osposobljavanje za zaštitu od požara

Tko mora organizirati osposobljavanje?

Radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe moraju organizirati osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima, te o tome voditi evidenciju.

Tko sve mora pristupiti osposobljavanju?

Osposobljavanju za zaštitu od požara moraju pristupiti

  • zaposleni u pravnim osobama
  • zaposleni u stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: stručne službe)
  • učenici srednjih škola.

Obveze osposobljavanja ne odnose se na:

  • osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara,
  • osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.

Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).

Tko obavlja osposobljavanja?

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja pučanstva za zaštitu od požara može biti:

  • školska ustanova koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,
  • pravna osoba koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Tvrtka ENERGO INSPEKT d.o.o. posjeduje potrebnu suglasnost i u okviru svoje djelatnosti provodi osposobljavanje pučanstva za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Imate li pitanja u vezi osposobljavanja radnika za zaštitu od požara ili želite ugovoriti pružanje usluga konzaltinga zaštite od požara za svoje potrebe, možete nas kontaktirati ovdje.