Trenutno pregledavate Praktična vježba evakuacije i spašavanja

Praktična vježba evakuacije i spašavanja

Praktična vježba evakuacije i spašavanja

Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

Vježba treba biti zamišljena i izvoditi se na način koji je sličan stvarnoj situaciji, što je dobar pokazatelj za postupanje u mogućim budućim intervencijama. Također, vježba utvrđuje organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost članova ekipe za evakuaciju.

Ciljevi izvođenja praktične vježbe evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja su:

  • potvrditi organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost članova ekipe za evakuaciju,
  •  provjera komunikacija, mogućnosti pristupa i raspoloživost opreme i sredstava za gašenje požara i pružanje prve pomoći,
  • praktična obuka zaposlenika i ostalih osoba u objektu o načinu postupanja u slučaju hitne evakuacije objekta.

Kako bi praktična vježba evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja bila izvedena na što sigurniji način prije početka vježbe potrebno je:

  • ispuniti sve zahtjeve utvrđene donesenim Planom evakuacije i spašavanja a posebno sa aspekta evakuacijskih putova i članova evakuacijskog tima,
  • obaviti provjeru raspoloživosti sredstava za pružanje prve pomoći
  • obaviti provjeru raspoloživosti sredstava i opreme za gašenje požara
  • obaviti informiranje o mogućnostima pristupa, kontakt osobama i dodatnim opasnostima koje se mogu pojaviti u slučaju neželjenog događaja
  • pripremiti elaborat praktične vježbe evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja

Na kraju vježbe, članovi ekipe za provođenje evakuacije održavaju sastanak. Na sastanku iznose analizu vježbe i utvrđuju eventualne propuste o čemu se sastavlja zapisnik o ocjeni kvalitete izvedene vježbe.

Imate li pitanja u vezi obveza izrade plana evakuacije i spašavanja ili želite ugovoriti pružanje usluga za svoje potrebe, možete nas kontaktirati ovdje.