Trenutno pregledavate Radovi na visini i mjere sigurnosti

Radovi na visini i mjere sigurnosti

Ukoliko su vam radovi na visini poslovi koje radite ili rade osobe do kojih vam je stalo, ovaj tekst s informacijama o komponentama sustava  zaštite od padova s visine je za vas.  Pad radnika s visine glavni je uzrok smrtnih slučajeva u građevinarstvu.

Komponente sustava zaštite od padova s visine

Osobna zaštitna oprema za rad na visini mora biti odabrana prema vrsti posla koji se obavlja, pri čemu se osnovni zahtjevi  postavljaju na najveći mogući stupanj zaštite i minimalno ograničavanje mogućnosti kretanja.

Sustav zaštite od pada s visnine sastoji se od slijedećih elemenata:

   • pojasevi
   • užad
   • usporivači pada (apsorberi energije)
   • naprava za spuštanje
   • spojni elementi (konektori)
   • napravae za zaustavljanje pada uvlačivog tipa
   • elementi sidrišta
   • Klizni vertikalni i horizontalni  sustavi za sprečavanje pada

Pojasevi za rad na visini

Pojasevi služe kako bi omogučili lakše povezivanje osoba, užadi i naprava. Obzirom na vrstu zaštite mogu štititi dio torza ili cijeli torzo i butine ovisno o zahtjevima posla. Zaštitni pojas služi za lakše povezivanje sa elementima koji čine sustav osobne zaštite za rad na visini.

Na pojasu se nalaze nosive točke (točke opterećenja) koje su osigurane “D” – prestenima preko kojih se osoba spaja s  užetom.

Obzirom na tip sigurnosnog pojasa razlikujemo karakteristične točke spajanja:

A- prednja centralna točka pojasa

B1 i B2 – bočke točke pojasa

C – prednja prsna točka

D- stražnja leđna točka

Energo inspekt, radovi na visini, točke kopčanja
Karakteristične točke spajanja

Pojas je dio opreme koja pridržava tijelo te s ostalim komponentama čini sustav osobne zaštite od pada s visine. Izbor tipa pojasa mora biti u skladu s namjeravanom uporabom kako bi ispunio svoju predviđenu zaštitnu funkciju (namjenu) te osigurao udobnost radniku pri izvođenju radnih operacija.

Obzirom na način rada i vrstu zaštite , zaštitne pojaseve za rad na visini  možemo podijeliti u četiri skupine:

   • pozicijski pojas
   • sjedni pojas
   • zaštitni pojas za cijelo tijelo
   • kombinirani radni pojas
Energo inspekt, radovi na visini, zaštitni pojas
Zaštitni pojas za cijelo tijelo

Zaštitni pojas za cijelo tijelo (jednodijelni pojas) služi prvenstveno za sprječavanje pada (ograničavanjem priostupa) kod radova na visnini i penjanju na visinu. Karakteriziraju ga dvije točke karakteristične za pojaseve za zaustavljanje pada – točke spajanja leđni (D) i prsni (C) spojni prsten.

Zaštitni sigurnosni pojas za cijelo tijelo mora biti izrađen i pripremljen u skladu s normom HRN EN 361:2008.

Norme definiraju zahtjeve, metode testiranja, označavanje i informacije o korištenju i održavanju koje mora osigurati proizdvođač ovisno o vrsti i namjeni osobne zaštiten opreme za rad na visini.

Obveze poslodavca

Radovi na visini, prvenstveno na  visinama većim od 3 metra smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada, odnosno poslovima s velikim rizicima.

Obveza je poslodavca osigurati da pristup mjestima rada na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu čija obveza proizlazi iz procjene rizika.

U postupku osposobljavanja radnika za rad na siguran način poslodavac mora teoretski i praktično osposobiti radnike za pravilnu uporabu osobne zaštitne opreme, a po potrebi i zorno pokazati način njene uporabe, što je propisano Pravilnikom o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21).

Imate li pitanja u vezi izrade pisanih uputa za rad na siguran način ili želite ugovoriti teoretsko osposobljavanje za pravilnu uporabu osobne zaštitne opreme za radove na visini, možete nas kontaktirati ovdje.