Trenutno pregledavate Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu trudne radnice

Ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donio je novi Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji.

Ovim pravilnikom utvrđuju se rizični poslovi za trudnu radnicu, radnicu koja je nedavno rodila i radnicu koja doji, te poslovi koje ni pod kojim uvjetima ne smiju obavljati trudna radnica i radnica koja doji.

Valja napomenuti da se trudnom radnicom smatra radnica koja je o trudnoći obavijestila poslodavca u pisanom obliku, radnicom koja je nedavno rodila smatra se radnica kojoj od poroda nije prošlo više od šest mjeseci, a koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku. Radnicom koja doji smatra se radnica majka djeteta u dobi do navršene prve godine života djeteta koje doji, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku najkasnije 30 dana prije povratka na rad.

Obveze poslodavca

Poslodavac je dužan procijeniti rizike za navedene radnice, i to za sve poslove na kojima su izložene štetnostima i naporima:

 • Fizikalne štetnosti i fizički napori koji mogu prouzrokovati lezije fetusa i/ili mogu izazvati odvajanje posteljice
 •  Biološke štetnosti
 • Opasne kemikalije

Za postupke:

 • Proizvodnja auramina.
 • Rad koji uključuje izlaganje policikličnim aromatskim ugljikovodicima prisutnim u čađi, katranu ili smoli ugljena.
 • Rad koji uključuje izlaganje prašinama, dimovima i aerosolima nastalim tijekom prženja i elektrorafiniranja bakreno-nikalskih spojeva za matiranje.
 • Jaki kiseli postupci proizvodnje izopropil alkohola.
 • Rad koji uključuje izlaganje prašinama tvrdog drveta.

Za uvjete rada

 • Podzemni rad u rudniku.

Prilikom procjene rizika potrebno je utvrditi vrstu, opseg i trajanje izloženosti radnica štetnostima i naporima, postupcima ili uvjetima rada, kako bi se:

 • procijenili svi rizici za sigurnost i zdravlje radnica i sve posljedice na trudnoću ili dojenje,
 • donijele odluke o mjerama koje treba poduzeti radi smanjenja rizika.
Ocjenu o riziku i prijedloge mjera za smanjenje rizika daje specijalist medicine rada.

Zabrana rada za trudne radnice i radnice koja doji

Trudna radnica ne smije ni pod kojim uvjetima obavljati slijedeće poslove poslove pri kojima se pojavljuju slijedeće štenosti, napori i uvjeti rada:
Štetnosti
Biološke štetnosti

 • toksoplazma,
 • virus rubeole, osim ako su trudne radnice imunizacijom dokazano na odgovarajući način zaštićene od tih štetnosti

Opasne kemikalije

 • Olovo i derivati olova ako postoji opasnost da ljudski organizam apsorbira te tvari

Napori

 • Rad u hiperbaričnom okružju, npr. komore pod pritiskom i ronjenje.

Uvjeti rada

 • Podzemni rad u rudniku.

Radnica koja doji ne smije ni pod kojim uvjetima obavljati poslove za koje je procijenjen rizik od izlaganja štetnostima i uvjetima rada:

Štetnosti
(a) Opasne kemikalije
Olovo i derivati olova, ako postoji opasnost da ljudski organizam apsorbira te tvari

Uvjeti rada
Podzemni rad u rudniku.