ZNR1

ZAŠTITA NA RADU

Fire_Extinguisher-512

ZAŠTITA OD POŽARA

ENERGO INSPEKT d.o.o.

Sjedište
HR - Josipa Jelačića 47a, 10430 Samobor
Ured: Ivice Sudnika 3/I kat
Telefon: + 385 56 20 157
Fax: + 385 1 56 13 739
E-mail: info@energoinspekt.hr

Društvo je upisano u registar Trgovakog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080624088, Matični broj:2274981, OIB:88528885326
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti

Kunski račun
Račun otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Račkog 6
IBAN: HR95 2340 0091 1102 93693