Zaštita na radu provodi se s ciljem unaprijeđivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, spriječavanjem ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Naše usluge iz područja zaštite na radu: