Zaštita na radu

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, prema tome, svima koji sudjeluju u tom procesu potrebno je osigurati odgovarajuću razinu zaštite na radu....

Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata...

Zaštita okoliša

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije...

Zaštita osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka...

Vatrogasni aparati

Korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara....

Oprema za prvu pomoć

Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ...

Stručna osposobljavanja

Sustav stručnih osposobljavanja namijenjen je osposobljavanju zaposlenih osoba koji rade ili će raditi na poslovima koji zahtjevaju dodatna stručna osposobljavanja...

Znakovi sigurnosti

Znakovi sigurnosti su znakovi s općom porukom o sigurnosti u kombinaciji boje i geometrijskog oblika koji uz dodatni grafički simbol ili tekst nose posebnu poruku o sigurnosti...

Tehnička ispitivanja

Poslodavac je dužan obavljati preglede odnosno ispitivanje sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primjenjena pravila zaštite na radu

Koordinator

Investitor, vlasnik građevine, ili druga osoba mora imenovati koordinatora zaštite na radi tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača