Sustav stručnih osposobljavanja namijenjen je osposobljavanju zaposlenih osoba koji rade ili će raditi na poslovima koji zahtjevaju dodatna stručna osposobljavanja.

U suradnji sa ovlaštenom Ustanovom za obrazovanje odraslih ZIRS učilište, ENERGO INSPEKT d.o.o. pruža usluge stručnog osposobljavanja:

(rukovatelj dozerom, bagerom, utovarivačem, grederom, skreperom, demperom, valjkom, vibracijskim nabijačem, crpkom za beton i mikserom, betonarom, asfaltnom bazom, finišerom, kopačem-utovarivačem, strojem za povlačenje crta, strojem za struganje asfalta i betona, strojem za izradu i postavljanje betonskih elemenata, strojevima za separaciju šljunka, strojevma za drobljenje i preradu kamena, strojem za rezanje asfalta, betona i drugih građevibnskih materijala, strojevima za otkop i preradu kamena, strojevima za izradu armirano-cementnih glazura, motornom bušilicom)
(rukovatelj viličarem, elektrokolicima, hidrauličnom platformom, toranjskom dizalicom, mosnom dizalicom, portalnom dizalicom, autodizalicom, hidrauličnom dizalicom, lakim dizalicama, traktorom s priključnim oruđima za rad, šumskim zglobnim traktorom, vozilom za unutarnji prijevoz, autoplatformom, signalist i vezač tereta na dizalicama)
(bušač:pri geomehaničkim istraživanjima, geološko-istražnim bušotinama, hidrogeološkim bušotinama;geobušač; rukovatelj strojem za : injektiranje tla, tokretiranje, zabijanje pilota(lavirist); rukovatelj postrojenjem za hidrološka bušenja; rukovatelj samopokretnom bušilicom )
(rukovatelj motornom pilom, motornim škarama, motornom kosilicom, trimerom, kosilicom za košnju visokih nasipa, višenamjenskim strojem UNIMOG s priključcima, vozilom za prijevoz smeća, motornom bušilicom, samohodnim odbacivačem snijega)
(kružna pila-cirkular, povlačna-klatna pila, automatska kružna pila, tračna pila, stolna glodalica, lančana glodalica, ravnalica, debljača, tračna brusilica, bušilica)
(vertikalni gater, horizontalni gater, trupčara, rastružne pile, pilanska tračna pila, kružna pila-cirkular, automatska kružna pila, povlačne pile- klatna, klatna pila – podstolna)
(zidar, betonirac, krovopokrivač, keramičar, tesar, izolater, armirač, podopolagač, soboslikar-ličilac, ličilac, fasader, monter suhe gradnje)