• Obavljanje poslova zaštite na radu temeljem ugovora
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Savjetodavne uskuge prilikom izrade procjene rizika
 • Izrada Plana i programa osposobljavanja
 • Izrada akata iz područja zaštite na radu
 • Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu
 • Stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu
 • Konzalting sigurnosti
 • Ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca
 • Usluge koordinatora u fazi izvođenja radova (koordinator II)
Zatvori izbornik

Nova organizacija rada

[COVID-19]

Organizacija rada [COVID-19]

Obzirom na pandemiju koronavirusa COVID-19, obavještavamo poslovne partnere da od ponedjeljka 23.03.2020. uvodimo posebne mjere kako bi osigurali našim radnicima i poslovnim partneri što bolju sigurnost, te ujedno održali redovnu razinu usluge.
Teoretski dio osposobljavanja radnika za rad na siguran način u narednom periodu se neće vršiti putem predavanja već će biti moguć putem naše usluge e-učenja.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem telefona, e maila ili putem društvenih mreža.