ENERGO INSPEKT d.o.o temeljem sklopljenih ugovora obavlja predmetne posloveiz područja zaštite osobnih podataka pružajući uluge Službenika za zaštitu podataka i to:

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade