Poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima se rizici ne mogu izbjeći ili odgovarajuće smanjiti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu odnosno organizacijom rada i načinom izvođenja radnih postupaka.

Pri postavljanju sigurnosnih znakova poslodavac mora uzeti u obzir procjenu rizika te osigurati da su sigurnosni znakovi stalno na predviđenom mjestu. Nadalje, mora radnicima osigurati odgovarajuće usmene ili pisane upute o značenju sigurnosnih znakova koji se upotrebljavaju pri radu te ih stalno izvješćivati o svim potrebnim mjerama u svezi s njihovom uporabom.

Znakove sigurnosti izrađujemo prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N. 29/05.) te HRN-u 7010.

Zatvori izbornik

Nova organizacija rada

[COVID-19]

Organizacija rada [COVID-19]

Obzirom na pandemiju koronavirusa COVID-19, obavještavamo poslovne partnere da od ponedjeljka 23.03.2020. uvodimo posebne mjere kako bi osigurali našim radnicima i poslovnim partneri što bolju sigurnost, te ujedno održali redovnu razinu usluge.
Teoretski dio osposobljavanja radnika za rad na siguran način u narednom periodu se neće vršiti putem predavanja već će biti moguć putem naše usluge e-učenja.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem telefona, e maila ili putem društvenih mreža.